Telefon: 0 541 314 73 30

Hizmetler

Apartman ve Site Yönetimi

Makro yönetim hizmetleri ülkemizde gelişen ve yaygın hale gelen toplu yaşam alanlarını günün gerekleri, toplu halde yaşayan insanların gereksinimlerini ve kanunlar, Türk örf ve adetleri çerçevesinde kat maliklerinin birbirine saygılı ve huzurlu bir hayat süre bilmeleri adına yardımcı ve destek olmaktır.

Site, Apartmanınızda yapılacak olan Kat Malikleri Genel Kurul Toplantısında yöneticiliğe şirketimizi doğrudan doğruya seçebileceğiniz gibi, Site kat malikleri içinden seçilecek Yönetim kurulu veya Yöneticinin kararı ile de firmamız atana bilecektir. Firmamızın seçilmesini veya atanmasını takiben siteniz, başta 634 sayılı Kat Malikleri Kanunu ve yönetmelikler çerçevesinde yöneticilik görevini üstlenen şirketimiz profesyonel kadroları ve hukuk birimimiz tarafından bir sonra ki Genel Kurulunuza kadar yönetilir.