Telefon: 0 541 314 73 30

Duyurular

Resmi Defter Tutulması

Apartman ve Sitelerde, Kat Mülkiyeti Kanunu’nda talep edilen tüm resmi defterler, Makro Yönetim Tarafından eksiksiz ve zamanında tutularak sizin adınıza onaylatılacaktır.