Telefon: 0 541 314 73 30

Hizmetlerimiz

Muhasebe, Aidat ve Takip

Site ve işyerlerinde, gerek hak sahipleri, gerekse kat maliklerinden,yönetim hizmetlerinin karşılanması için gerekli olan “aidat bedelleri”nin “adil ve düzenli” bir şekilde toplanması faaliyetleri

ORTAK GİDER AİDAT TAKİP HİZMETİ

başlığı altında değerlendirilebilir.

* Onaylanan bütçenin Yönetim Kurulu’na tebliği
* Tahakkuk ve tahsilat sisteminin oluşturulması
* Tahsilat analiz raporlama
* Üye borç bilgilendirme
* İcra takibi

Her tür hizmetin bir “maliyet” gerektirdiği gerçeğinden hareket eden, Makro Yönetim A.Ş., site yönetiminin altıncı adımı MUHASEBE VE FİNANSMAN HİZMETİ’nde, site gelir-giderini “yasal ve sağlıklı” bir muhasebe esasına oturturken, “aktif bir finansman” sisteminin de oluşturulmasına çalışır:
Muhasebe / Bütçe Hazırlama:

* Bütçe öncesi mali tabloların analizi
* İhtiyaç ve taleplerin değerlendirilmesi
* Tasarruf amaçlı bütçe hazırlanması
* Oluşturulan bütçenin Yönetim Kurulu onayına sunulması

Muhasebe / Defter Tasdiki:hesaplar1

* Defter tastiklerinin yaptırılması
* Defterlerin denetime açık bir şekilde muhafazası
Muhasebe / Tasarruf Tedbirleri:

* Aylık mali raporların incelenmesi
* Gider kalemlerinin mercek altına alınması
* Gerekli tasarruf tedbir planlarının geliştirilmesi