Telefon: 0 541 314 73 30

Hizmetlerimiz

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Site yönetiminin, diyaloga dayalı sağlıklı bir iletişim çerçevesinde gerçekleştirilebileceğine inanan Makro Yönetim, site yönetiminin dokuzuncu adımı HALKLA İLİŞKİLER HİZMETİ’ni, Diyalog, Şikâyet Yönetimi, Sosyal Faaliyetler, Seçimler ve Genel Kurul başlıkları altında,

şu maddeler ekseninde yürütür:

* Sakinlerle diyalog

* Resmi kurum ve kuruluşlarla diyalog

* Dilekçe ve talep takibi

* Durum ve vaka değerlendirme

* Çözüm geliştirme

* Memnuniyet ölçümleri

* Komşuluk ilişkilerini güçlendirmeye yönelik aktiviteler

* Sosyal sorumluluk projeleri

* Eğitim programları

Site Yönetimi Seçimleri ve Genel Kurul hazırlıklarına yönelik olarak:

* Resmi işlemler ve

* Organizasyon