Telefon: 0 541 314 73 30

Hizmetlerimiz

Çevre ve Temizlik

Temizlik Hizmetleri: Çevre ya da “ortak alan” hizmetlerini bu gerçek doğrultusunda sevk ve idare eden ORTAK

ALAN HİZMETLERİ’ Temizlik ve Peyzaj olarak iki alt başlıkta ele alınır.

Site ortak alanlarının sürekli olarak temiz, sağlıklı ve hijyenik kalması yolunda
gerekli temizlik hizmetinin “aksamasız” bir şekilde yürütülmesini sağlarken;

Standart Hizmetler başlığı altında,

Blokların iç ve dış temizliğini,

Talebe Bağlı (Gelişmiş) Hizmetler başlığı altındaysa,
Su depolarının dezenfektasyonu
Kuyuların temizlenmesi.