Telefon: 0 541 314 73 30

Profesyonel Yönetim Sistemi

yonetim_sistemi

GENEL YÖNETİM
BÜTÇE YÖNETİMİ
K.M.G.K` da verilen kararların uygulanması, Aidatların tahsil edilmesi, (elden aidat toplanmaz)
Binanın, amacına uygun kullanılmasının gözetilmesi, Binanın yönetimiyle ilgili ödemelerin yapılması,
Defterlerin ve hesapların kayıtlanması, Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sakinlerin dava ve icra takiplerinin yürütülmesi
İşletme projesi ve faaliyet raporunun yapılması, Her ay gelir-gider kalemlerini gösteren raporlar ile borç-alacak çizelgelerinin hazırlanması,
Hizmet sözleşmelerinin yapılması/denetlenmesi, Gelir-gider kalemlerinin kayıtlarının tutulması, vb.
TEMİZLİK YÖNETİMİ
TEKNİK YÖNETİM
Haşere ilaçlama periyotlarının planlanması, Tutanak formu ile asansörlerin bakımının takip edilmesi,
Ortak alanların temizliğinin planlı yürütülmesi, Isınma ünitelerinin yıllık bakım ve onarımının planlanması,
Daire servis ve çöp düzeninin planlanması, Yıllık bahçe bakım/düzen işlerinin takibi/organizasyonu,
Su depolarının temizlenme periyotlarının düzeni, Genel boya-tadilat işlerinin yürütülmesi,
Bina çevresinin temizliği/ düzeni, vb Yangın tüplerinin dolumu,