Telefon: 0 541 314 73 30

Neden Profesyonel Yönetim?

Nüfusu hızla artan ve sosyo-kültürel açıdan gelişen toplumlarda, birey ve ailelerin başlıca ihtiyaçlarından biri de konut teminidir. Özellikle ülkemizde sanayileşme, kentleşme ve beraberinde getirdiği -anne, baba ve çocuklardan oluşan- çekirdek aile modeli, 1960’lı yıllardan itibaren birtakım çözüm arayışlarını mecbur kılmıştır. Geçmişte gelenekler, maddi olanaksızlıklar gibi nedenlerden dolayı müstakil ev, konak gibi yan yana düzendeki konutlarda birkaç nesil bir arada yaşamını sürdürürken, zamanla refah seviyesinin artması, köyden kente göç, kültürel değişim gibi sebeplerle yaşam alanlarımız şekil değiştirmeye başlamıştır.

Tek katlı konutlardan, önce “dubleks”, “tripleks” adı verilen konutlara geçilmiş ve zamanla özellikle büyük kentlerde apartmanlar, gökdelenler bunların yerini almıştır. Bu süreçte, yıllarca müstakil konutlarda “kendi dört duvarından” sorumluluk duygusu ile yaşamış olan çoğu kişi, toplu yaşam alanlarına taşınırken yalnız eşyalarını değil, geçmişten gelen bazı alışkanlıklarını da beraberinde taşımaktadırlar. Eski evlerinin duvarları, zemin ve tavanı sadece kendilerine ait iken, yeni düzende bunları “ortak kullanım alanı” adı altında başkalarıyla paylaşmaları gerekmiştir. Ortak kullanım alanlarının paylaşılmasının gerekliliği, kuralları ve kuralların düzenli ve tutarlı bir şekilde uygulanabilmesi için yönetim kavramını beraberinde getirmiştir. Günümüzde “bina yönetimi” olarak genişletilmiş bu kavram, apartman, site, iş merkezi yönetimini kapsamaktadır.

Bina yönetimi, yeterli bilgi ve deneyim gerektiren bir iş olduğundan son yıllarda kişilerin “yöneticiliğinden” profesyonel şirketlerin “yönetimine” doğru değişim göstermeye başlamıştır.

Mevcut düzende çoğunlukla kendisi de kat maliki olan ve binada ikamet eden yönetici; aidat ve avans ödemeleri, binada uyulması gereken kurallar gibi konularda meydana gelen sorunlar karşısında zorluk çekebilmektedir. “Yüz yüze baktığı” komşusuna karşı -örneğin; aidat borcundan dolayı- hukuki işlem başlatamamaktadır. Bunun yanında kanunlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı için hak ve yükümlülükler konusunda birtakım eksik ve yanlış uygulamalar yapabilmektedir. Halbuki kimse yönetici olmak istemediği için mecburen yönetici olmuştur.

Profesyonel yönetim yaklaşımı ise; faydalananlara (tüm kat malikleri, kiracılar vb.) karşı eşit, tarafsız yönetim sergileyerek sorunların çözümünde “Kat Mülkiyeti Kanunu”nu esas alarak hizmet sağlamaktadır. Ayrıca profesyonel yönetici söz konusu binada ikamet etmemesi, çoğu geleneksel yöneticinin sıkıntı duyduğu “komşuluk ilişkilerinin zedelenmesi” gibi bir sorunu da ortadan kaldırmaktadır. Mali konuların takibi ve muhasebeleştirilmesi toplu yaşam alanları ile ilgili önemli konulardan olup, bilgi ve uzmanlık gerektirmektedir. Ayrıca profesyonel yönetim şirketi, bünyesinde faaliyet gösteren hukuksal danışmanları (avukat) ile problemleri süratle çözüme ulaştırmak adına zamandan ve paradan tasarruf sağlamaktadır.

Günümüzün gittikçe kalabalıklaşan toplumlarında başlı başına bir sorun haline gelen apartman yöneticiliği kavramına farklı bir anlayış getirmeyi hedefleyen Makro Yönetim olarak amacımız, toplu yaşam alanlarının, kat sakinleri arasındaki sorunları en aza indirgeyerek profesyonel olarak yönetilmesini sağlamak, ortak yaşam alanını ilgilendiren konularda komşuluk ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için apartman yöneticiliğini tarafsızlık ilkesine uygun yapmaktır.

Bünyesinde profesyonel yöneticiler bulunan firmamız, hukuksal problemlerin çözümü için avukatlarımız, vergi ve mali problemlerin çözümü ve düzenlenmesi için mali müşavirimiz, yaşam alanlarının yeniden yapılandırılması için mimarımız , bunun yanı sıra birey ve aileler için psikolojik danışmanlık hizmeti alabileceğiniz psikoloğumuz gibi profesyonel bir ekip ile yaşam alanlarının objektif ve profesyonel yönetimi prensibi ile hareket